2018-11-21 15:46:38# 149. lþ.#F 35.#5. fundur. Vaktstöð siglinga., til 15:47:48| A gert 22 9:36
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 149. lþ.

Vaktstöð siglinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 81. mál (hafnsaga). --- Þskj. 81, nál. 398.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:46]

1. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 398 samþ. með 59 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 59 shlj. atkv.

3. gr. samþ. með 59 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.