Útbýting 149. þingi, 27. fundi 2018-11-06 13:31:21, gert 7 8:33

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 202. mál, svar utanrrh., þskj. 368.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 97. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 369.

Tími fyrir athugasemdir við frummatsskýrslu hjá Skipulagsstofnun, 190. mál, svar umhvrh., þskj. 371.