Útbýting 149. þingi, 28. fundi 2018-11-07 19:46:20, gert 9 14:17

Aðgerðir til að styrkja stöðu brotaþola, 191. mál, svar dómsmrh., þskj. 381.

Brottfall nema í framhaldsskólum, 324. mál, fsp. MT, þskj. 385.

Bætt umhverfi menntakerfisins, 325. mál, fsp. ÞKG, þskj. 386.

Flutningar á sorpi grennd í grennd við vatnsverndarsvæði, 323. mál, fsp. ÓÍ, þskj. 384.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 201. mál, svar dómsmrh., þskj. 383.

Fýsileikakönnun á stofnun embættis umboðsmanns flóttamanna, 61. mál, svar dómsmrh., þskj. 380.

Sala á upprunaábyrgðum raforku, 326. mál, fsp. KGH, þskj. 387.

Stofnun þings kjörinna fulltrúa innan Sameinuðu þjóðanna, 322. mál, þáltill. SMc o.fl., þskj. 379.