Útbýting 149. þingi, 31. fundi 2018-11-14 19:46:23, gert 14 20:1

Aðgangur fatlaðs fólks að réttarkerfinu, 369. mál, fsp. ÞKG, þskj. 455.

Biðlistar hjá geðlæknum, 371. mál, fsp. AKÁ, þskj. 457.

Fjárlög 2019, 1. mál, nál. meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 446; breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 447, 448, 449, 450; nál. 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 451; breytingartillaga 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 452.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 357. mál, fsp. KGH, þskj. 436.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 358. mál, fsp. KGH, þskj. 437.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 359. mál, fsp. KGH, þskj. 438.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 360. mál, fsp. KGH, þskj. 439.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 361. mál, fsp. KGH, þskj. 440.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 362. mál, fsp. KGH, þskj. 441.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 363. mál, fsp. KGH, þskj. 442.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 364. mál, fsp. KGH, þskj. 443.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa, 365. mál, fsp. KGH, þskj. 444.

Kostnaður vegna banns við innflutningi á fersku kjöti, 370. mál, fsp. JSV, þskj. 456.

Stofnun embættis tæknistjóra ríkisins, 368. mál, þáltill. SMc o.fl., þskj. 454.

Tekjur og gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli, 366. mál, fsp. JSV, þskj. 445.

Valkvæður viðauki við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 367. mál, fsp. ÞKG, þskj. 453.