Útbýting 149. þingi, 32. fundi 2018-11-15 13:42:41, gert 19 16:15

Fjárlög 2019, 1. mál, nál. 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 459; breytingartillaga 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 460.