Útbýting 149. þingi, 32. fundi 2018-11-15 21:42:17, gert 19 16:15

Bálfarir og kirkjugarðar, 374. mál, fsp. AIJ, þskj. 475.

Fjárlög 2019, 1. mál, breytingartillaga 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 476.