Útbýting 149. þingi, 33. fundi 2018-11-19 15:02:13, gert 20 8:52

Aukatekjur ríkissjóðs, 4. mál, nál. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 485.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 203. mál, svar menntmrh., þskj. 478.

Gististaðir, 285. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 479.

Skráning vímuefnabrota á sakaskrá, 223. mál, svar dómsmrh., þskj. 480.

Vopnuð verkefni og útköll sérsveitar lögreglu, 214. mál, svar dómsmrh., þskj. 483.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 243. mál, svar menntmrh., þskj. 477.