Útbýting 149. þingi, 34. fundi 2018-11-20 20:29:03, gert 21 8:40

Fjárfestingarstefna lífeyrissjóða, 379. mál, fsp. AIJ, þskj. 491.

Gerðabækur kjörstjórna, 217. mál, svar dómsmrh., þskj. 484.

Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, 69. mál, nál. m. brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 492.

Undirbúningsvinna við nýja skrifstofubyggingu Alþingis, 327. mál, svar fors., þskj. 490.

Veiðigjald, 144. mál, nál. meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 493; breytingartillaga meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 494.