Útbýting 149. þingi, 35. fundi 2018-11-21 15:00:56, gert 22 9:36

Árangurstenging kolefnisgjalds, 380. mál, þáltill. BLG o.fl., þskj. 495.

Endurskoðun námslánakerfisins, 276. mál, svar menntmrh., þskj. 496.

Nám sjúkraliða, 177. mál, svar menntmrh., þskj. 497.

Veiðar á langreyði, 213. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 498.