Útbýting 149. þingi, 36. fundi 2018-11-22 18:07:09, gert 3 14:12

Jöfnun húshitunarkostnaðar, 390. mál, þáltill. BergH o.fl., þskj. 512.

Veiðigjald, 144. mál, rökstudd dagskrá LE o.fl., þskj. 523; breytingartillaga LE o.fl., þskj. 524.