Útbýting 149. þingi, 37. fundi 2018-11-23 12:15:08, gert 26 8:26

Aðgerðir í loftslagsmálum, 262. mál, svar umhvrh., þskj. 527.

Fordæming viðbragða stjórnvalda á Spáni við atkvæðagreiðslu um sjálfstæði Katalóníu, 395. mál, þáltill. ÁlfE o.fl., þskj. 526.

Kosningar til Alþingis, 394. mál, frv. ÁlfE o.fl., þskj. 525.