Útbýting 149. þingi, 38. fundi 2018-11-26 15:01:36, gert 27 7:52

Brottfall laga um ríkisskuldabréf, 210. mál, nál. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 528.

Ferðamálastefna, 310. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 532.

Framkvæmd samgönguáætlunar 2016, 396. mál, skýrsla samgrh., þskj. 530.

Fyrirhuguð þjóðgarðastofnun, 259. mál, svar umhvrh., þskj. 531.

Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, 211. mál, nál. m. brtt. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 529.