Útbýting 149. þingi, 39. fundi 2018-11-27 13:31:54, gert 10 12:3

Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, 155. mál, nál. m. brtt. 1. minni hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þskj. 541.

Nám í dýralækningum, 148. mál, svar menntmrh., þskj. 543.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 247. mál, svar umhvrh., þskj. 542.