Útbýting 149. þingi, 39. fundi 2018-11-27 20:46:37, gert 10 12:3

Áfangastaðaáætlanir fyrir landshlutana, 406. mál, fsp. AFE, þskj. 547.

Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023, 403. mál, stjtill. (samgrh.), þskj. 544.

Námsgögn fyrir framhaldsskóla, 407. mál, fsp. HKF, þskj. 548.

Skrá um sykursýki og skimun fyrir sykursýki, tegund 2, 408. mál, skýrsla heilbrrh., þskj. 549.

Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033, 404. mál, stjtill. (samgrh.), þskj. 545.

Tengiflug innan lands um Keflavíkurflugvöll, 405. mál, fsp. AFE, þskj. 546.