2018-12-11 15:37:58# 149. lþ.#F 46.#6. fundur. Tekjuskattur o.fl., til 15:40:56| A gert 12 8:47
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 149. lþ.

Tekjuskattur o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 302. mál (fyrirkomulag innheimtu). --- Þskj. 350, nál. 623.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:38]

1. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 623,1 samþ. með 57 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

4.--45. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 623,2 samþ. með 56 shlj. atkv.

46. gr., svo breytt, samþ. með 57 shlj. atkv.

47. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 623,3 (ný 48. gr.) samþ. með 57 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 623,4 samþ. með 57 shlj. atkv.

Ákv. til brb., svo breytt, samþ. með 56 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.