Útbýting 149. þingi, 40. fundi 2018-12-03 18:52:25, gert 4 8:28

Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, 3. mál, nál. meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 564; breytingartillaga meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 565.

Tekjuskattur, 335. mál, nál. efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 563.

Útflutningur hrossa, 179. mál, nál. meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 566.