Útbýting 149. þingi, 41. fundi 2018-12-04 20:42:17, gert 6 13:45

Endurgreiðsla efniskostnaðar í framhaldsskólum, 430. mál, fsp. BLG, þskj. 579.

Fjárlög 2019, 1. mál, nál. meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 583; breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 584, 585, 586; nál. 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 587; breytingartillaga 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 588.

Framkvæmdir við Arnarnesveg og um stefnumörkun í samgöngumálum, 429. mál, fsp. GuðmT, þskj. 578.

Gjaldeyriseftirlit Seðlabanka Íslands, 428. mál, fsp. BirgÞ, þskj. 577.

Heilbrigðisþjónusta o.fl., 185. mál, nál. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 582.

Húsaleiga framhaldsskóla, 431. mál, fsp. BLG, þskj. 580.