Útbýting 149. þingi, 42. fundi 2018-12-05 15:01:51, gert 6 8:49

Fjárlög 2019, 1. mál, þskj. 511; nál. 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 591; breytingartillaga 3. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 598.

Sálfræðiþjónusta og geðlæknaþjónusta, 308. mál, svar heilbrrh., þskj. 589.