Útbýting 149. þingi, 42. fundi 2018-12-05 15:35:47, gert 6 8:49

Fjárlög 2019, 1. mál, nál. 3. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 597; breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 600; breytingartillaga ÞorstV o.fl., þskj. 601.

Skattlagning tekna erlendra lögaðila í lágskattaríkjum o.fl., 433. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 593.

Virðisaukaskattur, 432. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 592.