Útbýting 149. þingi, 42. fundi 2018-12-05 16:01:56, gert 6 8:49

Ófrjósemisaðgerðir, 435. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 595.

Þjóðarsjóður, 434. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 594.