Útbýting 149. þingi, 42. fundi 2018-12-05 21:09:18, gert 6 8:49

Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, 211. mál, þskj. 603.

Veiðigjald, 144. mál, þskj. 562.

Ökutækjatryggingar, 436. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 596.