Útbýting 149. þingi, 43. fundi 2018-12-07 10:33:54, gert 17 16:2

Útbýtt utan þingfundar 5. des.:

Fjáraukalög 2018, 437. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 599.

Útbýtt utan þingfundar 6. des.:

Atvinnuleysistryggingar o.fl., 300. mál, nál. velferðarnefndar, þskj. 609.

Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, 440. mál, frv. KJak o.fl., þskj. 612.

Svæðisbundin flutningsjöfnun, 158. mál, þskj. 606.

Veiðigjald, 144. mál, nál. meiri hluta atvinnuveganefndar, þskj. 610.

Útbýtt á fundinum:

Fjárlög 2019, 1. mál, breytingartillaga meiri hluta fjárlaganefndar, þskj. 615, 616, 617; breytingartillaga KJak o.fl., þskj. 618.

Helgidagafriður, 439. mál, frv. HHG o.fl., þskj. 611.

Réttindi barna erlendra námsmanna, 438. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 608.