Útbýting 149. þingi, 45. fundi 2018-12-10 23:51:16, gert 11 8:32

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 157. mál, nál. m. brtt. velferðarnefndar, þskj. 654.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, 343. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 652.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 341. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 650.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 340. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 649.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, 342. mál, nál. utanríkismálanefndar, þskj. 651.

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018, 449. mál, stjtill. (utanrrh.), þskj. 644.

Umboðsmaður Alþingis, 235. mál, nál. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þskj. 655.