Útbýting 149. þingi, 48. fundi 2018-12-12 15:01:45, gert 13 8:51

Almannatryggingar, 12. mál, þskj. 663.

Heimavist á höfuðborgarsvæðinu, 465. mál, þáltill. LiljS o.fl., þskj. 686.

Lax- og silungsveiði, 464. mál, frv. HarB o.fl., þskj. 683.

Samstarf vestnorrænu landanna um tungumál í stafrænum heimi, 463. mál, þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 678.

Útgáfa á ársskýrslum, 381. mál, svar forsrh., þskj. 680.

Vestnorrænt samstarf á sviði íþrótta barna og unglinga, 462. mál, þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, þskj. 677.