Útbýting 149. þingi, 49. fundi 2018-12-13 14:47:42, gert 13 15:58

Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, 222. mál, nál. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 726; breytingartillaga meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 727.

Fjáraukalög 2018, 437. mál, nál. 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 711; breytingartillaga 1. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 715; nál. 2. minni hluta fjárlaganefndar, þskj. 722.

Skráðar hópbifreiðar með aðgengi fyrir fatlað fólk, 468. mál, fsp. GIK, þskj. 701.

Stefna um vistvæn atvinnutæki á svæðum í umsjá stofnana sem heyra undir ráðuneytið, 469. mál, fsp. KÓP, þskj. 702.

Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, 176. mál, nál. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 723; breytingartillaga allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 724.

Stöðugildi lækna, 377. mál, svar heilbrrh., þskj. 707.

Utanríkisþjónusta Íslands, 473. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 708.

Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, 221. mál, nál. m. brtt. meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 725.

Viðbragðsgeta almannavarna og lögreglu í dreifðum byggðum, 472. mál, fsp. VilÁ, þskj. 705.

Vistvæn atvinnutæki við flugvelli, 470. mál, fsp. KÓP, þskj. 703.

Þinglýsingalög o.fl., 68. mál, nál. m. brtt. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 728.