Útbýting 149. þingi, 50. fundi 2018-12-13 20:45:42, gert 14 8:9

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 157. mál, þskj. 721.

Arfur og fjárhæð erfðafjárskatts, 227. mál, svar fjmrh., þskj. 712.

Áritun á frumrit skuldabréfa, 66. mál, svar fjmrh., þskj. 710.

Biðlistar hjá geðlæknum, 371. mál, svar heilbrrh., þskj. 706.

Bókanir í kjarasamningum við íslenska ríkið, 76. mál, svar fjmrh., þskj. 717.

Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 77. mál, nál. meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 742; breytingartillaga meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 743; nál. m. brtt. minni hluta umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 744.

Eiðstafur dómara, 475. mál, fsp. JÞÓ, þskj. 740.

Frestun á fundum Alþingis, 474. mál, stjtill. (forsrh.), þskj. 729.

Fulltrúar af landsbyggðinni í stjórnum, nefndum og ráðum, 199. mál, svar fjmrh., þskj. 716.

Landgræðsla, 232. mál, nál. umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 745; breytingartillaga umhverfis- og samgöngunefndar, þskj. 746.

Stefna ríkisins við innkaup á matvælum, 164. mál, svar fjmrh., þskj. 713.

Tekjuskattur o.fl., 302. mál, þskj. 662.

Umboðsmaður barna, 156. mál, þskj. 720.

Umhverfisáhrif heræfinga, 476. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 741.

Veiting ríkisborgararéttar, 479. mál, frv. allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 749.

Viðskiptaþvinganir gagnvart Rússlandi, 150. mál, svar utanrrh., þskj. 709.

Virðisaukaskattur, 112. mál, svar fjmrh., þskj. 714.

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, 2. mál, þskj. 719.

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 471. mál, nál. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, þskj. 750.

Þýðing á íslenskum lögum og reglugerðum, 241. mál, svar fjmrh., þskj. 718.