Útbýting 149. þingi, 51. fundi 2018-12-14 14:46:40, gert 17 9:3

Meðferð krónueigna sem háðar eru sérstökum takmörkunum og gjaldeyrismál, 486. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 769.