Dagskrá 149. þingi, 32. fundi, boðaður 2018-11-15 10:30, gert 19 16:15
[<-][->]

32. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 15. nóv. 2018

kl. 10.30 árdegis.

---------

  1. Fjárlög 2019, stjfrv., 1. mál, þskj. 1, nál. 446 og 451, brtt. 447, 448, 449, 450 og 452. --- 2. umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Áhættumat Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun í laxeldi, fsp., 258. mál, þskj. 276.
  2. Lengd þingfundar.
  3. Svar við fyrirspurn.
  4. Afbrigði um dagskrármál.