Dagskrá 149. þingi, 34. fundi, boðaður 2018-11-20 13:30, gert 21 8:40
[<-][->]

34. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 20. nóv. 2018

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Rannsókn kjörbréfs.
 2. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Skipting ríkisfjármuna.
  2. Staða Íslandspósts.
  3. Staða bænda.
  4. Aðgengi fatlaðra að opinberum byggingum.
  5. Ályktanir miðstjórnar Framsóknarflokksins.
  6. Mótun flugstefnu.
 3. Fjárlög 2019, stjfrv., 1. mál, þskj. 1, nál. 446, 451, 459, 461 og 463, brtt. 447, 448, 449, 450, 452, 460, 462, 464, 471 og 476. --- Frh. 2. umr.
 4. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., stjfrv., 162. mál, þskj. 389, nál. 473. --- 3. umr.
 5. Aukatekjur ríkissjóðs, stjfrv., 4. mál, þskj. 4, nál. 472 og 485. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Afgreiðsla frumvarps um veiðigjald úr nefnd (um fundarstjórn).
 2. Varamenn taka þingsæti.
 3. Drengskaparheit.
 4. Alþjóðadagur barna.
 5. Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, fsp., 94. mál, þskj. 94.