Dagskrá 149. þingi, 35. fundi, boðaður 2018-11-21 15:00, gert 22 9:36
[<-][->]

35. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 21. nóv. 2018

kl. 3 síðdegis.

---------

  1. Störf þingsins.
  2. Fjárlög 2019, stjfrv., 1. mál, þskj. 1, nál. 446, 451, 459, 461 og 463, brtt. 447, 448, 449, 450, 452, 460, 462, 464, 471 og 476. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  3. Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., stjfrv., 162. mál, þskj. 389, nál. 473. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
  4. Aukatekjur ríkissjóðs, stjfrv., 4. mál, þskj. 4, nál. 472 og 485. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  5. Vaktstöð siglinga, stjfrv., 81. mál, þskj. 81, nál. 398. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Lengd þingfundar.