Dagskrá 149. þingi, 42. fundi, boðaður 2018-12-05 15:00, gert 6 8:49
[<-][->]

42. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis miðvikudaginn 5. des. 2018

kl. 3 síðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, stjfrv., 69. mál, þskj. 520. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 3. Brottfall laga um ríkisskuldabréf, stjfrv., 210. mál, þskj. 222, nál. 528. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, stjfrv., 211. mál, þskj. 223, nál. 529. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, stjfrv., 3. mál, þskj. 3, nál. 564 og 581, brtt. 565. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Tekjuskattur, stjfrv., 335. mál, þskj. 403, nál. 563. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Svæðisbundin flutningsjöfnun, stjfrv., 158. mál, þskj. 158, nál. 561. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, stjfrv., 178. mál, þskj. 181, nál. 560. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 9. Útflutningur hrossa, stjfrv., 179. mál, þskj. 182, nál. 566. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 10. Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, stjtill., 155. mál, þskj. 155, nál. 535 og 541. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 11. Fjárlög 2019, stjfrv., 1. mál, þskj. 511, nál. 583, 587 og 591, brtt. 584, 585, 586, 588 og 598. --- 3. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Skattundanskot, fsp., 337. mál, þskj. 405.
 2. Tekjur og gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli, fsp., 366. mál, þskj. 445.
 3. Lengd þingfundar.
 4. Afbrigði um dagskrármál.
 5. Afbrigði um dagskrármál.