Dagskrá 149. þingi, 46. fundi, boðaður 2018-12-11 13:30, gert 12 8:47
[<-][->]

46. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 11. des. 2018

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Veiðigjald, stjfrv., 144. mál, þskj. 562, nál. 610, brtt. 641. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 3. Heilbrigðisþjónusta o.fl., stjfrv., 185. mál, þskj. 189, nál. 582 og 614. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 4. Atvinnuleysistryggingar o.fl., stjfrv., 300. mál, þskj. 348, nál. 609. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 5. Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, stjfrv., 301. mál, þskj. 349, nál. 622. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 6. Tekjuskattur o.fl., stjfrv., 302. mál, þskj. 350, nál. 623. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 7. Almannatryggingar, frv., 12. mál, þskj. 12, nál. 621. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
 8. Þungunarrof, stjfrv., 393. mál, þskj. 521. --- 1. umr.
 9. Ófrjósemisaðgerðir, stjfrv., 435. mál, þskj. 595. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 10. Þjóðarsjóður, stjfrv., 434. mál, þskj. 594. --- 1. umr. Ef leyft verður.
 11. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2018 um breytingu á IX., XII. og XXII. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 339. mál, þskj. 408, nál. 648. --- Síðari umr.
 12. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 340. mál, þskj. 409, nál. 649. --- Síðari umr.
 13. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 152/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 341. mál, þskj. 410, nál. 650. --- Síðari umr.
 14. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2018 um breytingu á XI. viðauka við EES-samninginn, stjtill., 342. mál, þskj. 411, nál. 651. --- Síðari umr.
 15. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/2018 um breytingu á XXII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, stjtill., 343. mál, þskj. 412, nál. 652. --- Síðari umr.
 16. Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, stjfrv., 3. mál, þskj. 605, nál. 634. --- 3. umr.
 17. Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, stjfrv., 2. mál, þskj. 2, nál. 638 og 653, brtt. 639. --- 2. umr.
 18. Umboðsmaður barna, stjfrv., 156. mál, þskj. 156, nál. 647. --- 2. umr.
 19. Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, stjfrv., 157. mál, þskj. 157, nál. 654. --- 2. umr.
 20. Umboðsmaður Alþingis, frv., 235. mál, þskj. 250, nál. 655. --- 2. umr.
 21. Öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, stjfrv., 416. mál, þskj. 557. --- 1. umr.
 22. Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs, stjfrv., 417. mál, þskj. 558. --- 1. umr.
 23. Íslenska sem opinbert mál á Íslandi, stjtill., 443. mál, þskj. 631. --- Fyrri umr. Ef leyft verður.
 24. Rammasamkomulag milli Grænlands/Danmerkur, Íslands og Noregs um verndun loðnustofnsins og stjórnun veiða úr honum, stjtill., 448. mál, þskj. 643. --- Fyrri umr. Ef leyft verður.
 25. Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu 2018, stjtill., 449. mál, þskj. 644. --- Fyrri umr. Ef leyft verður.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Tilhögun þingfundar.
 2. Afbrigði um dagskrármál.