Dagskrá 149. þingi, 62. fundi, boðaður 2019-02-05 13:30, gert 6 7:47
[<-][->]

62. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 5. febr. 2019

kl. 1.30 miðdegis.

---------

  1. Störf þingsins.
  2. Tollalög, stjfrv., 304. mál, þskj. 352. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
  3. Bankasýsla ríkisins, stjfrv., 412. mál, þskj. 553. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
  4. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 303. mál, þskj. 351, nál. 857. --- Frh. 2. umr. (Atkvgr.)
  5. Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, stjtill., 172. mál, þskj. 173, nál. 879 og 885, brtt. 880, 886 og 890. --- Síðari umr.
  6. Samgönguáætlun 2019--2033, stjtill., 173. mál, þskj. 174, nál. 879 og 885, brtt. 881 og 887. --- Síðari umr.

  • Liðir utan dagskrár (B-mál):
  1. Afbrigði um dagskrármál.