Dagskrá 149. þingi, 64. fundi, boðaður 2019-02-07 10:30, gert 8 7:51
[<-][->]

64. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 7. febr. 2019

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Óundirbúinn fyrirspurnatími.
  1. Samskiptaráðgjafi íþrótta- og æskulýðsstarfs.
  2. Málefni ferðaþjónustu.
  3. Staða iðnnáms.
  4. Matvælaverð.
  5. Menntun leiðsögumanna og lögverndun starfsheitis þeirra.
 2. Gildi nýsköpunar fyrir íslenskt samfélag (sérstök umræða).
 3. Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, stjtill., 172. mál, þskj. 173, nál. 879 og 885, brtt. 880, 886 og 890. --- Frh. síðari umr.
 4. Samgönguáætlun 2019--2033, stjtill., 173. mál, þskj. 174, nál. 879 og 885, brtt. 881 og 887. --- Frh. síðari umr.
 5. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 303. mál, þskj. 893. --- 3. umr.
 6. Fæðingar- og foreldraorlof, frv., 154. mál, þskj. 154. --- 1. umr.
 7. Meðferð sakamála, frv., 234. mál, þskj. 249. --- 1. umr.
 8. Endurskoðun lögræðislaga, þáltill., 53. mál, þskj. 53. --- Fyrri umr.
 9. Lögræðislög, frv., 282. mál, þskj. 313. --- 1. umr.
 10. Landssímahúsið við Austurvöll, þáltill., 538. mál, þskj. 872. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Embættismenn fastanefndar.
 2. Samkomulag um lok umræðu um samgönguáætlun.