Dagskrá 149. þingi, 65. fundi, boðaður 2019-02-07 23:59, gert 8 8:44
[<-][->]

65. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis fimmtudaginn 7. febr. 2019

að loknum 64. fundi.

---------

 1. Rannsókn kjörbréfs.
 2. Fimm ára samgönguáætlun 2019--2023, stjtill., 172. mál, þskj. 173, nál. 879 og 885, brtt. 880, 886 og 890. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 3. Samgönguáætlun 2019--2033, stjtill., 173. mál, þskj. 174, nál. 879 og 885, brtt. 881 og 887. --- Frh. síðari umr. (Atkvgr.)
 4. Fjármálafyrirtæki, stjfrv., 303. mál, þskj. 893. --- Frh. 3. umr. (Atkvgr.)
 5. Fæðingar- og foreldraorlof, frv., 154. mál, þskj. 154. --- 1. umr.
 6. Meðferð sakamála, frv., 234. mál, þskj. 249. --- 1. umr.
 7. Endurskoðun lögræðislaga, þáltill., 53. mál, þskj. 53. --- Fyrri umr.
 8. Lögræðislög, frv., 282. mál, þskj. 313. --- 1. umr.
 9. Landssímahúsið við Austurvöll, þáltill., 538. mál, þskj. 872. --- Fyrri umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Drengskaparheit.
 2. Varamenn taka þingsæti.