Dagskrá 149. þingi, 107. fundi, boðaður 2019-05-21 13:30, gert 22 10:16
[<-][->]

107. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis þriðjudaginn 21. maí 2019

kl. 1.30 miðdegis.

---------

 1. Störf þingsins.
 2. Kosning þriggja manna og jafnmargra varamanna í stjórn Náttúruhamfaratrygginga Íslands til fjögurra ára, skv. 2. gr. laga nr. 55 2. júní 1992, um Náttúruhamfaratryggingu Íslands, með síðari breytingum.
 3. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, stjtill., 777. mál, þskj. 1237, nál. 1504 og 1525. --- Frh. síðari umr.
 4. Raforkulög og Orkustofnun, stjfrv., 782. mál, þskj. 1242, nál. 1557. --- 2. umr.
 5. Breyting á þingsályktun nr. 26/148, um stefnu stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, stjtill., 791. mál, þskj. 1252, nál. 1554, brtt. 1578. --- Síðari umr.
 6. Raforkulög, stjfrv., 792. mál, þskj. 1253, nál. 1555. --- 2. umr.
 7. Heilbrigðisstefna til ársins 2030, stjtill., 509. mál, þskj. 835, nál. 1505 og 1518, brtt. 1506 og 1519. --- Frh. síðari umr.
 8. Fullgilding samnings um að koma í veg fyrir stjórnlausar úthafsveiðar í miðhluta Norður-Íshafsins, stjtill., 773. mál, þskj. 1230, nál. 1545. --- Síðari umr.
 9. Fimm ára fjarskiptaáætlun fyrir árin 2019--2023, stjtill., 403. mál, þskj. 544, nál. 1546, brtt. 1547. --- Síðari umr.
 10. Stefna í fjarskiptum fyrir árin 2019--2033, stjtill., 404. mál, þskj. 545, nál. 1546, brtt. 1548. --- Síðari umr.
 11. Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þáltill., 21. mál, þskj. 21, nál. 1484. --- Síðari umr.
 12. Breyting á ýmsum lögum til innleiðingar á tilskipun (ESB) 2015/1794, stjfrv., 530. mál, þskj. 862, nál. 1495. --- 2. umr.
 13. Réttur barna sem aðstandendur, frv., 255. mál, þskj. 273, nál. 1511, brtt. 1512. --- 2. umr.
 14. Rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, stjfrv., 634. mál, þskj. 1039, nál. 1528. --- 2. umr.
 15. Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, stjfrv., 637. mál, þskj. 1043, nál. 1501. --- 2. umr.
 16. Kjararáð, stjfrv., 413. mál, þskj. 554, nál. 1551, brtt. 1552. --- 2. umr.
 17. Samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), stjfrv., 767. mál, þskj. 1224, nál. 1527. --- 2. umr.
 18. Fiskeldi, stjfrv., 647. mál, þskj. 1060, nál. 1573, brtt. 1574. --- 2. umr.
 19. Taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður, stjfrv., 710. mál, þskj. 1134, nál. 1561. --- 2. umr.

 • Liðir utan dagskrár (B-mál):
 1. Ummæli þingmanns í ræðustól (um fundarstjórn).
 2. Tilkynning.
 3. Tilkynning.
 4. Lengd þingfundar.
 5. Afbrigði um dagskrármál.
 6. Afbrigði um dagskrármál.
 7. Varamenn taka þingsæti.