Fundargerð 149. þingi, 37. fundi, boðaður 2018-11-23 10:00, stóð 10:01:44 til 12:15:56 gert 26 8:26
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

37. FUNDUR

föstudaginn 23. nóv.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Veiðigjald, 2. umr.

Stjfrv., 144. mál. --- Þskj. 144, nál. 493 og 513, brtt. 494 og 524, till. til rökst. dagskrár 523.

[10:01]

Horfa

[11:14]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[12:15]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 12:15.

---------------