Fundargerð 149. þingi, 42. fundi, boðaður 2018-12-05 15:00, stóð 15:00:43 til 21:10:42 gert 6 8:42
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

42. FUNDUR

miðvikudaginn 5. des.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Lengd þingfundar.

[15:00]

Horfa

Forseti sagðist líta svo á að samkomulag væri um að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Frestun á skriflegum svörum.

Skattundanskot. Fsp. ÞorS, 337. mál. --- Þskj. 405.

Tekjur og gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli. Fsp. JSV, 366. mál. --- Þskj. 445.

[15:01]

Horfa

[15:01]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[15:02]

Horfa

Umræðu lokið.

[15:35]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 15:35]

[16:01]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:02]

Horfa


Refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði, frh. 3. umr.

Stjfrv., 69. mál. --- Þskj. 520.

[16:03]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 602).


Brottfall laga um ríkisskuldabréf, frh. 2. umr.

Stjfrv., 210. mál. --- Þskj. 222, nál. 528.

[16:04]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Rafræn birting á álagningu skatta og gjalda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 211. mál. --- Þskj. 223, nál. 529.

[16:04]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Breyting á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, frh. 2. umr.

Stjfrv., 3. mál. --- Þskj. 3, nál. 564 og 581, brtt. 565.

[16:06]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og efh.- og viðskn.


Tekjuskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 335. mál (uppbætur á lífeyri undanþegnar skattlagningu). --- Þskj. 403, nál. 563.

[16:20]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Svæðisbundin flutningsjöfnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 158. mál. --- Þskj. 158, nál. 561.

[16:22]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Dýralæknar og heilbrigðisþjónusta við dýr, frh. 2. umr.

Stjfrv., 178. mál (íslenskukunnátta). --- Þskj. 181, nál. 560.

[16:25]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Útflutningur hrossa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 179. mál (gjald í stofnverndarsjóð). --- Þskj. 182, nál. 566.

[16:27]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Breytt skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, frh. síðari umr.

Stjtill., 155. mál. --- Þskj. 155, nál. 535 og 541.

[16:30]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 607).

[16:45]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[16:45]

Horfa


Fjárlög 2019, 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 511, nál. 583, 587, 591 og 597, brtt. 584, 585, 586, 588, 598, 600, 601 og 604.

[16:45]

Horfa

[21:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[21:09]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 21:10.

---------------