Fundargerð 149. þingi, 45. fundi, boðaður 2018-12-10 23:59, stóð 17:58:02 til 23:52:40 gert 11 8:32
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

45. FUNDUR

mánudaginn 10. des.,

að loknum 44. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Afbrigði um dagskrármál.

[17:58]

Horfa


Veiðigjald, 3. umr.

Stjfrv., 144. mál. --- Þskj. 562, nál. 610, brtt. 641.

[17:59]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:56]

[20:00]

Útbýting þingskjala:

[20:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Heilbrigðisþjónusta o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 185. mál (dvalarrými og dagdvöl). --- Þskj. 189, nál. 582 og 614.

[22:14]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Atvinnuleysistryggingar o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 300. mál (framlag í lífeyrissjóði). --- Þskj. 348, nál. 609.

[23:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, 2. umr.

Stjfrv., 301. mál (skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa, skattfrádráttur nýsköpunarfyrirtækja). --- Þskj. 349, nál. 622.

[23:16]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 302. mál (fyrirkomulag innheimtu). --- Þskj. 350, nál. 623.

[23:37]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannatryggingar, 2. umr.

Frv. SilG o.fl., 12. mál (barnalífeyrir). --- Þskj. 12, nál. 621.

[23:40]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[23:51]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 23:52.

---------------