Fundargerð 149. þingi, 90. fundi, boðaður 2019-04-08 23:59, stóð 16:40:52 til 19:36:14 gert 9 8:3
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

90. FUNDUR

mánudaginn 8. apríl,

að loknum 89. fundi.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237.

[16:40]

Horfa

Umræðu frestað.

[19:35]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 2.--4. mál.

Fundi slitið kl. 19:36.

---------------