Fundargerð 149. þingi, 99. fundi, boðaður 2019-05-03 10:30, stóð 10:30:37 til 13:31:18 gert 6 8:21
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

99. FUNDUR

föstudaginn 3. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Störf þingsins.

[10:30]

Horfa

Umræðu lokið.

[Fundarhlé. --- 11:06]


Ófrjósemisaðgerðir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 435. mál. --- Þskj. 595, nál. 1247.

[11:41]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Þungunarrof, frh. 2. umr.

Stjfrv., 393. mál. --- Þskj. 521, nál. 1402, 1409, 1410 og 1414, brtt. 1403.

[11:44]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og velfn.


Aðgerðaáætlun fyrir árin 2019--2022 til að styrkja stöðu barna og ungmenna, frh. síðari umr.

Þáltill. OH o.fl., 13. mál. --- Þskj. 13, nál. 1301.

[12:18]

Horfa


Efling björgunarskipaflota Landsbjargar, frh. síðari umr.

Þáltill. JónG o.fl., 125. mál. --- Þskj. 125, nál. 1311.

[12:21]

Horfa


Staðfesting ríkisreiknings 2017, frh. 2. umr.

Stjfrv., 414. mál. --- Þskj. 555, nál. 1192.

[12:21]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Opinber innkaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 442. mál (markviss innkaup, keðjuábyrgð o.fl.). --- Þskj. 630, nál. 1233, brtt. 1234.

[12:23]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Opinber stuðningur við vísindarannsóknir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 411. mál (samfjármögnun alþjóðlegra rannsóknaráætlana og sjálfstæð stjórn Innviðasjóðs). --- Þskj. 552, nál. 1297.

[12:29]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 512. mál (EES-reglur, burðarpokar). --- Þskj. 841, nál. 1302.

[12:30]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Siglingavernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 642. mál (dagsektir, laumufarþegar o.fl.). --- Þskj. 1048, nál. 1401.

[12:34]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[Fundarhlé. --- 12:35]

[13:01]

Útbýting þingskjala:


Lax- og silungsveiði, 2. umr.

Stjfrv., 645. mál (selveiðar). --- Þskj. 1051, nál. 1427.

[13:01]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tekjuskattur, 2. umr.

Stjfrv., 635. mál (ríki-fyrir-ríki skýrslur). --- Þskj. 1041, nál. 1299.

[13:10]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur, 2. umr.

Stjfrv., 636. mál. --- Þskj. 1042, nál. 1385.

[13:13]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Bindandi álit í skattamálum, 2. umr.

Stjfrv., 638. mál (gildistími útgefinna álita, hækkun gjalds). --- Þskj. 1044, nál. 1404 og 1425.

[13:17]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 2. umr.

Stjfrv., 633. mál (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu). --- Þskj. 1038, nál. 1411.

[13:21]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi og vátryggingasamstæður, 2. umr.

Stjfrv., 632. mál (reglugerðir og reglur). --- Þskj. 1037, nál. 1298.

[13:27]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingastarfsemi, 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 824. mál (fjöldi fulltrúa í slitastjórn). --- Þskj. 1300.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Frv. efnahags- og viðskiptanefndar, 871. mál (varmadælur). --- Þskj. 1405.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[13:30]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá var tekið 2. mál.

Fundi slitið kl. 13:31.

---------------