Fundargerð 149. þingi, 112. fundi, boðaður 2019-05-28 10:30, stóð 10:30:39 til 10:47:34 gert 29 11:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

112. FUNDUR

þriðjudaginn 28. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmenn taka sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Starfsáætlun þingsins.

[10:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að starfsáætlun þingsins væri fallin úr gildi.


Lengd þingfundar.

[10:33]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Störf þingsins.

[10:33]

Horfa

Umræðu lokið.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237, nál. 1504 og 1525.

[11:07]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:55]


Um fundarstjórn.

Umræða um þriðja orkupakkann.

[13:30]

Horfa

Málshefjandi var Þorsteinn Sæmundsson.


Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 777. mál (þriðji orkupakkinn). --- Þskj. 1237, nál. 1504 og 1525.

[13:39]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:57]

[20:00]

Útbýting þingskjala:

[20:01]

Horfa

[Fundarhlé. --- 21:13]

[21:45]

Horfa

[22:57]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Um fundarstjórn.

Dagskrárvald þingsins.

[10:45]

Horfa

Málshefjandi var Þorsteinn Sæmundsson.

Út af dagskrá voru tekin 3.--33. mál.

Fundi slitið kl. 10:47.

---------------