Fundargerð 149. þingi, 118. fundi, boðaður 2019-06-06 10:00, stóð 10:01:02 til 22:47:13 gert 6 23:1
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

118. FUNDUR

fimmtudaginn 6. júní,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:


Frestun á skriflegum svörum.

Skrifstofur og skrifstofustjórar í ráðuneytinu. Fsp. BLG, 883. mál. --- Þskj. 1452.

[10:01]

Horfa


Um fundarstjórn.

Dagskrá fundarins.

[10:01]

Horfa

Málshefjandi var Logi Einarsson.


Rafræn viðskipti og önnur rafræn þjónusta, 3. umr.

Stjfrv., 494. mál (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila). --- Þskj. 810.

[10:57]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:09]

[13:30]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Rafræn auðkenning og traustþjónusta fyrir rafræn viðskipti, 3. umr.

Stjfrv., 634. mál. --- Þskj. 1717.

[14:12]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vátryggingarsamningar, 3. umr.

Stjfrv., 763. mál (upplýsingagjöf). --- Þskj. 1718.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dreifing vátrygginga, 3. umr.

Stjfrv., 764. mál. --- Þskj. 1719.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 3. umr.

Stjfrv., 891. mál (nýting séreignarsparnaðar). --- Þskj. 1464.

[14:32]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almenn hegningarlög o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 796. mál (misnotkun á félagaformi og hæfisskilyrði). --- Þskj. 1720.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Frv. ÞSÆ o.fl., 52. mál (tíðavörur og getnaðarvarnir). --- Þskj. 52, nál. 1677.

[14:48]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áætlun fyrir árin 2019--2022 um aðgerðir gegn ofbeldi og afleiðingum þess, síðari umr.

Stjtill., 409. mál. --- Þskj. 550, nál. 1631, brtt. 1632.

[17:23]

Horfa

[Fundarhlé. --- 19:29]

[20:01]

Horfa

[20:01]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Íslenska sem opinbert mál á Íslandi, síðari umr.

Stjtill., 443. mál. --- Þskj. 631, nál. 1667, brtt. 1668.

[20:34]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Samtök um evrópska rannsóknarinnviði (ERIC), 2. umr.

Stjfrv., 767. mál. --- Þskj. 1224, nál. 1527.

[21:35]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Höfundalög, 2. umr.

Stjfrv., 797. mál (flytjanleiki efnisveituþjónustu á Netinu yfir landamæri á innri markaðnum). --- Þskj. 1258, nál. 1582.

[21:41]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika, 2. umr.

Stjfrv., 549. mál (starfsemi á helgidögum). --- Þskj. 922, nál. 1663.

[21:49]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vandaðir starfshættir í vísindum, 2. umr.

Stjfrv., 779. mál. --- Þskj. 1239, nál. 1666.

[21:57]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lýðskólar, 2. umr.

Stjfrv., 798. mál. --- Þskj. 1259, nál. 1669.

[22:09]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 15.--41. mál.

Fundi slitið kl. 22:47.

---------------