Fundargerð 149. þingi, 128. fundi, boðaður 2019-06-20 10:00, stóð 10:00:37 til 13:04:45 gert 21 8:39
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

128. FUNDUR

fimmtudaginn 20. júní,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:


Tilhögun þingfundar.

[10:00]

Horfa

Forseti greindi frá hvernig tilhögun umræðna um dagskrármál yrði háttað.

[10:01]

Útbýting þingskjala:


Fjármálaáætlun 2020--2024, síðari umr.

Stjtill., 750. mál. --- Þskj. 1181, nál. 1929 og 1931, brtt. 1930 og 1932.

og

Breyting á þingsályktun nr. 10/148 um fjármálastefnu 2018--2022, síðari umr.

Stjtill., 953. mál. --- Þskj. 1652, nál. 1875, 1877, 1878, 1880 og 1881, brtt. 1876 og 1879.

[10:03]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:41]


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 994. mál. --- Þskj. 1908.

[13:01]

Horfa

[13:02]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1976).

[13:03]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 13:04.

---------------