Útbýting 150. þingi, 53. fundi 2020-01-28 20:14:38, gert 29 8:30

Kostnaður við hjúkrunar- og bráðarými, 533. mál, fsp. AKÁ, þskj. 883.

Kynskráning í þjóðskrá, 221. mál, svar samgrh., þskj. 880.

Skipting velferðarráðuneytis í heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti, 442. mál, svar heilbrrh., þskj. 878.

Söfnun upplýsinga um dreifingu starfa, 530. mál, þáltill. HKF o.fl., þskj. 875.

Varaafl heilbrigðisstofnana, 495. mál, svar heilbrrh., þskj. 877.