2020-02-20 12:14:35# 150. lþ.#F 61.#4. fundur. Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi., til 12:15:43| A gert 27 13:42
[prenta uppsett í dálka] 61. fundur, 150. lþ.

Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 389. mál (EES-reglur). --- Þskj. 522, nál. 950.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:14]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 950,1--5 samþ. með 38 shlj. atkv.

2.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 40 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. gengur til 3. umr.