Útbýting 150. þingi, 64. fundi 2020-02-25 18:46:29, gert 26 8:47

Blóðmerahald, 528. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1002.

Fjöldi nema í iðn- og verknámi, 602. mál, fsp. BjG, þskj. 1014.

Nefndir, starfs- og stýrihópar, 506. mál, svar menntmrh., þskj. 998.

Skólasókn barna, 603. mál, fsp. AIJ, þskj. 1015.

Starfsmannamál ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherra, 418. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1009.

Tilraun Matís með örslátrun, 604. mál, fsp. ÞórP, þskj. 1017.

Trúnaðarmaður fólks með langvinna sjúkdóma og íbúa dvalar- og hjúkrunarheilmila, 605. mál, fsp. LRM, þskj. 1018.

Viðbragðsáætlun vegna eldsvoða í jarðgöngum, 606. mál, fsp. LRM, þskj. 1019.