Útbýting 150. þingi, 95. fundi 2020-04-30 16:47:46, gert 4 10:11

Birting upplýsinga um opinbera styrki og aðrar greiðslur í landbúnaði, 741. mál, þáltill. JSV o.fl., þskj. 1287.