Útbýting 150. þingi, 102. fundi 2020-05-12 20:28:21, gert 13 8:29

Aðgerðir til þess að verja heimilin, 786. mál, fsp. KGH, þskj. 1387.

Almannatryggingar, 437. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1384.

Aukin skógrækt, 785. mál, fsp. KGH, þskj. 1386.

Ávana- og fíkniefni, 328. mál, nál. m. brtt. meiri hluta velferðarnefndar, þskj. 1385.

Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi, 596. mál, þskj. 1379.

Fjárstuðningur til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru, 725. mál, nál. m. brtt. 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1382; nál. m. brtt. 2. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 1390.

Lögbundin verkefni embættis landlæknis, 790. mál, fsp. BLG, þskj. 1392.

Lögbundin verkefni Geislavarna ríkisins, 791. mál, fsp. BLG, þskj. 1393.

Lögbundin verkefni heilbrigðisstofnana, 792. mál, fsp. BLG, þskj. 1394.

Lögbundin verkefni Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, 793. mál, fsp. BLG, þskj. 1395.

Lögbundin verkefni Heyrnar- og talmeinastöðvar, 794. mál, fsp. BLG, þskj. 1396.

Lögbundin verkefni Landspítala, 795. mál, fsp. BLG, þskj. 1397.

Lögbundin verkefni lyfjagreiðslunefndar, 796. mál, fsp. BLG, þskj. 1398.

Lögbundin verkefni Lyfjastofnunar, 797. mál, fsp. BLG, þskj. 1399.

Lögbundin verkefni ráðuneytisins, 789. mál, fsp. BLG, þskj. 1391.

Lögbundin verkefni Sjúkrahússins á Akureyri, 798. mál, fsp. BLG, þskj. 1400.

Lögbundin verkefni Sjúkratrygginga Íslands, 799. mál, fsp. BLG, þskj. 1401.

Lögbundin verkefni vísindasiðanefndar, 800. mál, fsp. BLG, þskj. 1402.

Uppbygging á friðlýstum svæðum, 788. mál, fsp. KGH, þskj. 1389.

Urðun úrgangs, 787. mál, fsp. KGH, þskj. 1388.

Vernd uppljóstrara, 362. mál, þskj. 1331.

Vinna Tryggingastofnunar ríkisins við leiðréttingu búsetuhlutfalls örorkulífeyrisþega, 783. mál, fsp. HallM, þskj. 1369.