Útbýting 150. þingi, 107. fundi 2020-05-20 21:17:55, gert 25 14:3

Lögbundin verkefni Landspítala, 795. mál, svar heilbrrh., þskj. 1448.